חינוך

בתחום החינוך מענה נרחב הידוע באיכותו הגבוהה.

לגיל הרך פעוטונים וגנים במושב.

בי"ס יסודי "יובלי הבשור"  - צוחר

חטיבת ביניים - צוחר

בי"ס תיכון "הבשור" - צוחר